Ana içeriğe atla
Konya Çimento - Şirket Politikası

Şirket Politikası

 

KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

 

Konya Çimento için Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre sadece ulaşılması gereken bir hedef değil devamlı gelişme gösteren bir süreç ve bir yaşam biçimidir.

Bu nedenle;

• Şirketimizin var olan saygınlığını yükseltmeyi,

• Tüm çalışanların gönüllü katılımı ve sürekli eğitimi ile sorunun değil çözümün parçası olmayı,

Bilgi ve sorumluluğun paylaşımı ile ben değil biz bilinci ile çalışmayı,

Çevreye, yapılan işe ve insana saygı bilinci ile donanmış; çalışanı, müşterisi ve tedarikçisi ile geniş bir ekip kurmayı,

• Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre ile ilgili tüm yasal mevzuata ve diğer şartlara, ulusal ve uluslararası standartlara uyarak müşterimize kaliteli ve güvenilir ürün sunmayı, uygunluk yükümlüklerini sağlamayı, çalışanlarımız ve toplum için güvenli bir şekilde üretim yapmayı, sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarını sağlamayı,

• Standartların ve mevzuatın olmadığı durumlarda en iyi uygulamaları göz önüne alarak kendi standartlarımızı oluşturmayı,

• Ürün kalitesini ve güvenilirliğini etkileyen ve İş Güvenliği ile ilgili tüm süreçleri kontrol etmeyi ve iyileştirmeyi, tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve çalışma ortamında tespit edilen riskleri azaltmayı,

Çevresel Etkileri planlama aşamasından itibaren ele alarak ortadan kaldırmak için çevresel boyutları ve riskleri değerlendirmeyi, kontrol altında tutmayı çevre ve iş kazaları, kalıcı çevresel zararları ve meslek hastalıklarını engellemeyi ve çalışanlarımızın sağlığını korumayı,

Alt İşverenlerimizi de sistemin ayrılmaz bir parçası olarak görerek, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm kurallarımıza onların da uyması için gerekli düzenlemeleri yapmayı,

Sürdürülebilir Çevre Yönetimi anlayışı çerçevesinde, tüm faaliyetlerimizdeki Çevre Boyutlarını kontrol altında tutarak sınırlı ya da sınırları aşan çevresel etkileri minimize etmeyi ve önleyici faaliyetleri hayata geçirmeyi,

Tesislerimiz bünyesinde önemli çevre boyutları olan atıkların, toz ve gaz emisyonlarının, gürültü kaynaklarının, temiz su kaynaklarının, su ve toprak kirliliğinin kontrolünü sağlamayı,

Kalite, İSG ve Çevre Yönetim Sistemimizin etkinliğinin sürekli artırılmasını, İLKE EDİNDİK ve bunu POLİTİKAMIZ olarak da sizlerle paylaşıyoruz.

 

Hüseyin Burak AKIN

Genel Müdür