YÖNETİM KURULU
Başkan : Mehmet DÜLGER
Başkan Vekili : Gianfranco Lubiesny TANTARDINI
Üye : Guy SIDOS
Üye : Jacques MERCERON-VICAT
Üye : Louis MERCERON-VICAT
Üye : Sophie SIDOS
Üye : Philippe CHIORRA
Üye : Hüseyin ERKAN
Üye : Aydın ESEN (Bağımsız Üye)
Üye : Hüseyin ÇEVİK (Bağımsız Üye)
Üye : Zeynep KARAÇOR (Bağımsız Üye)
Üye : Selçuk ÖZTÜRK (Bağımsız Üye)