1. Firma Bilgileri  
 
 • Ticari Unvan    : Konya Çimento Sanayii Anonim Şirketi
 • Adres              : Horozluhan Mah. Cihan Sk. No:15 Selçuklu, KONYA / TÜRKİYE
 • Telefon            : +90 332 346 03 55 Faks :+90 332 346 03 65
 • Eposta             : konyacimento@vicat.com.tr
 • Websitesi        : www.konyacimento.com.tr
 • Sermayesi        : 4.873.440 TL.
 • ISIN Kodu        : TRAKONYA91F6
 • Vergi No          : 577 000 8575 Selçuk V.D.
 • Ticaret Sicil No: 2317 Konya Ticaret Odası
 • Sanayi Sicil No : 73 Konya Sanayi odası
 • Mersis No        : 0577000857500015
 • Bağımsız Denetim Kuruluşu: KPMG Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.
 
2. Ortaklık Yapısı  
 
3. Yönetim Kurulu  
 
4. İmtiyazlı Paylar  
 
 •  İmtiyazlı hisse senedimiz bulunmamaktadır.
 
5. Esas Sözleşme  
 
6. Faaliyet Raporları  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Özel Durum Açıklamaları  
 
 •  Şirketimizin kamuya yapmış olduğu bildirimlere ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz:

Kamuyu Aydınlatma Platformu

 
8. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Genel Kurul Toplantı Tutanakları  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Genel Kurullar İçin Vekaletname Örneği  
 
11. Periyodik Mali Tablo Ve Bağımsız Denetim Raporları  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. İzahname ve halka arz sirkülerleri  
     
13. Genel Kurul Toplantılarının Gündemleri  
 
14. Sıkça Sorulan Sorular
15. Kar Dağıtım Tabloları  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Kar Dağıtım Politikası
17. Bağış ve Yardım Politikası
18. Yönetim Kurulu Üyeleri-Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esaslarına İlişkin Politika