Şirket Politikası 

 

 

 

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS 18001) 

 

Şirketimizce  yürütülen çalışmalar sonucunda  Belgesi Aralık 2005’te alınmıştır. Bu sistem, üretimle ilgili bütün süreçlerde insan sağlığı  ve iş güvenliğini  tehdit edecek bütün risklerin belirlenerek azaltılması ya da ortadan kaldırılması temel prensibine dayanmaktadır. Bu sistem olası    kazaların önlenmesi amacıyla ilgili süreçlerin sürekli iyileştirilmesinin sağlanmasını amaçlar.
 

Etik Davranış Kuralları 

 

 

 

 

Enerji Politikası